Liikenne ja data; kuuluvatko ne samaan lauseeseen?

Perinteisesti liikennettä ja liikenneväyliä ei mielletä kovinkaan digitaalisiksi. Ehkä se johtuu sitä, että ne ovat hyvin konkreettisia – totta tosiaan esimerkiksi rautatie muodostuu melko pitkälti kivestä, betonista, ja metallista – sekä tietenkin turvalaitteista. Kuitenkin väyläverkosto on suuri kokonaisuus, joka tuottaa paljon tietoa, ja jota voidaan kehittää digitaaliseen tietoon nojaten.

Rakennettu ympäristö on varmastikin maailman suurin IOT- internet of things. Liikenneopasteita ohjataan ruuhkien ja kelien mukaan, tiestön kuntoa seurataan laserkeilaimilla varustetuilla mittausajoneuvoilla, ja suunnittelun ja rakentamisen aikana syntyneet tietomallit päivittyvät rakenteiden digitaalisiksi veljeksiksi. Se helpottaa, tehostaa, ja luo mahdollisuuden turvallisempaan ja suvuvampaan liikenteeseen.

Tulevaisuudessa liikenne perustuu yhä enemmän dataan; miten sinä voit siitä hyötyä? Vai oletko luova ja visionäärinen persoona, joka voisi auttaa meitä luomaan jotain uutta ja parempaa?