Ilmastonmuutos haastaa infrasuunnittelijat

Kestävään kaupunkikehittämiseen kuuluu varautuminen tulevaisuuden megatrendeihin. Suuria muutoksia nyt ja tulevaisuudessa aiheuttavat kaupungistumiskehitys, joka ei ota laantuakseen. Uusien selvitysten valossa 20 vuoden kuluttua Suomessa on enää kolme kasvavaa aluetta. Kaupunkirakenteen tiivistyminen tarkoittaa paljon uusien asuinalueiden suunnittelua ja rakentamista, sekä myös entistä parempaa joukkoliikenteen ja liikkenneväylien suunnittelua. Samalla laajeneva kaupunki sisältää yhä enemmän pintaa, joka ei läpäise vettä. Tästä syystä niin sanotut hulevedet voivat ohjautua hallitsemattomasti esimerkiksi rakennuksiin tai teille aiheuttaen vahinkoa sekä erilaisia turvallisuusuhkia. Samanaikaisesti ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä. On tärkeää varautua myös siihen, mitä voi pahimmillaan tapahtua; rankkasateet, sulamisvedet ja merenpinnan kohoaminen muodostaa suuren uhan kaikille merenrantakaupungeille. Myös Helsingissä on varauduttu ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin erilaisilla tulvasuunnitelmilla. Näissä on ollut vahvasti mukana diplomi-insinööri Anni Rambollilta. Tsekkaa alla olevalta videolta, miten Anni päätyi työhönsä, ja mikä siinä on hänen mielestään parasta!