INFRA- JA LIIKENNEALAN AMMATTIKORKEAKOULUT

Infra- ja liikennealan opetusta on kahdeksassa eri ammattikorkeakoulussa.

Liikenneinsinööriksi voit opiskella vain Hämeen ammattikorkeakoulussa Riihimäellä. Liikenneinsinöörit työskentelevät mm. kunnissa, valtiolla, sekä yksityisissä konsultti- ja suunnittelutoimistoissa.

Infrainsinöörit ovat viralliselta nimikkeeltään rakennusinsinöörejä. Infratekniikkaan suuntaudutaan rakennusinsinöörin koulutusohjelman opintojen aikana, usein toisena opiskeluvuotena. Infra- sanan sijasta osassa käytetään termiä yhdyskuntatekniikka – kyseessä on siis sama asia. 

Infrainsinöörit voivat työllistyä kuntiin, valtiolle, tai yksityisiin yrityksiin. Opintojen aikana voi suunnata osaamistaan; haluaako työllistyä työmaatehtäviin työnjohtajaksi vaiko suunnittelutoimiston palvelukseen. Päättää niin tai näin, on työllisyystilanne erittäin hyvä, ja erilaisia haasteita riittää lähes rajattomasti.

Osassa oppilaitoksista voit opiskella myös työnjohtotehtäviin tähtäävän rakennusmestarin tutkinnon.